1.
Damidavičius J, Burinskienė M, Ušpalytė−Vitkūnienė R. A Monitoring System for Sustainable Urban Mobility Plans. BJRBE. 2019;14(2):158-177. doi:10.7250/bjrbe.2019-14.438